Neuerscheinung: Böhmische -, Mährische- und Schlesische- Münzen des 10. – 20. Jahrhundert, Sammlung Chaura: Wertmarken und Jetons

 

image-2583

Marek Cajthaml/ Kamil Smíšek: České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka IX.2. , Účelové známky a žetony (Böhmische -, Mährische- und Schlesische- Münzen des 10. – 20. Jahrhundert, Sammlung Chaura : Wertmarken und Jetons), Praha (Prag) 2016 (ISBN 978-80-7036-507-6; 284 S., Hardcover, Din A4), Preis: 600 tschechische Kronen (ca. 23 Eur).

Der sehr aufwändig gemachte Band ist in tschechischer Sprache verfasst, das Vorwort, die Einführung, die Geschichte der Sammung Chaura, die Angaben zu den Herstellern der Marken liegen aber auch als englische Übersetzungen vor. Behandelt werden im Katalogteil 487 Marken des 16. bis 20. Jahrhunderts, wobei ein Schwerpunkt im 19. Jahrhundert liegt. Viele Marken weisen aufgrund der historischen Bedingungen in den einzelnen Landesteilen deutschsprachige Inschriften auf. Die Hälfte aller Marken, die Františka Rudolfa Chaury (1841–1910) und Karla Chaury (1869–1945) zusammengetragen haben stammt hierbei aus Prag. Alle Marken werden im M. 1:1 in s/w abgebildet, außerdem ein zweites Mal im M. 2:1 auf 79 Hochglanztafeln in s/w bzw. einige ausgewählte Stücke auch in Farbe.

Bezug u.a. über diese Webseite: http://eshop.nm.cz/kategorie/numismatika5607180

Hier der in tschechischer Sprache verfasste Werbetext für diesen Band:

Předkládaná publikace – druhý sešit čtvrtého svazku edice České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka, je další v pořadí již čtvrtý vycházející díl ambiciózně formulovaného projektu postupného zpřístupňování numismatické sbírky pražských starožitníků Františka Rudolfa Chaury (1841–1910) a Karla Chaury (1869–1945) uložené od roku 1950 v Národním muzeu a právem označované za jeden z materiálových informačních zdrojů budoucího zpracování Korpusu českých mincí.

Druhý sešit čtvrtého svazku zpřístupňuje ražby Maxmiliána II. a Rudolfa II. z let 1564–1611. Podobně jako prvý sešit čtvrtého svazku (mince Ferdinanda I. (1526–1564)) bezprostředně navazoval svým časovým a obsahovým vymezením na třetí svazek (Jarmila Hásková, Pražské groše (1300–1526)), s nímž, pokud jde o mince grošového měnového systému ražené do roku 1547, tvoří nedílný celek, je i tento sešit, co se týče dokumentace mincí krejcarového měnového systému, který se v našich zemích uplatňoval v letech 1561–1573, obdobně nedílně spojen s prvním sešitem čtvrtého svazku. Významným způsobem zaznamenává však i obnovení ražby mincí tolarového měnového systému v roce 1573 a jejich kvalitativní a kvantitativní proměny do počátku druhého desetiletí 17. století, v němž byl hospodářský a sociální život střední Evropy poznamenáván dlouhodoběji působící měnovou a mincovní krizí, která vyvrcholila v Českých zemích začátkem třetího desetiletí 17. století ražbou „dlouhé“ mince a následně roku 1623 státním bankrotem – kaladou.

Publikace dr. Šimka zahrnuje období panování dvou českých králů, a tím i celkově více jak dvojnásobné množství mincí oproti předcházejícímu svazku. Předkládaný svazek tak je a do budoucna i patrně bude nejsilnějším svazkem edice.

Hier eine Beispielseite aus dem Katalogteil:

image-2584
Hier zwei Beispielseiten aus dem Tafelteil:

image-2585

image-2586

Achtung: Hier eingefügte Links können nicht ständig überprüft werden, daher keine dauerhafte Garantie für deren Gültigkeit!


11. Juni 2017

Schlagworte:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Webdesign: Sebastian Stüber & Robin Thier